Yönetim Kadrosu


1. İshak  KOÇ  Yönetim Kurulu Başkanı
2. İsmail  KOÇ  Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
3. Kamil  KOÇ  Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Müdürleri
1- Nihal                KOÇ              Genel müdür yardımcısı,Finansman müdürü
2- Raziye             KOÇ               Muhasebe müdürü
3-Ömer Salih      KOÇ               Satış müdürü
4-Ahmet  Ali        KOÇ               Servis müdürü